Stroški

• Uvodni ali samostojni pravni nasvet: do 30 min: 50,00 EUR + DDV
• Za vsakih nadaljnjih začetih 30 min: 30,00 EUR + DDV

Praviloma se odvetniške storitve obračunavajo v skladu z neobveznimi smernicami Odvetniške zbornice Slovenije, ki jih najdete na naslovu http://www.odv-zb.si/neobvezujoce smernice.

Vrednost odvetniške točke je 0,50 EUR.

Za poslovne subjekte svetujemo sklenitev pavšal pogodb, s čimer imate zagotovljeno stalno pripravljenost in vnaprej fiksirane stroške za vsakodnevne nasvete pri vašem delu.